سرود: انعم علینا بالسلام [با ترجمه]

مشاری بن راشد العفاسی   
۰۴ بهمن ۱۳۹۱ 02:59
244
تویی آن پاک و منزه 
سلامتی و پاکی از سوی توست
به ما نعمت سلامتی را ارزانی دار
 
تویی آن پاک و منزه 
سلامتی و پاکی از سوی توست
به ما نعمت سلامتی را ارزانی دار
 
تویی آن پاک و منزه 
سلامتی و پاکی از سوی توست
به ما نعمت سلامتی را ارزانی دار
 
تو بسیار بخشاینده ای 
تو بسیار بزرگی
ای بزرگ و ای الا مقام
 
تو بسیار بخشاینده ای 
تو بسیار بزرگی
ای بزرگ و ای الا مقام
 
خورشید سلامتی و پاکی را بر ما بتابان
و قلب پریشان را آرامش ده
با ما مهربانی پیشه کن
 
به ما رحمت ارزانی دار
با ما مهربانی پیشه کن
با نعمت همبستگی برما منت گذار
و راه های سلامتی و نجات را نصیب مان بگردان
 
تویی آن پاک و منزه 
سلامتی و پاکی از سوی توست
به ما نعمت سلامتی را ارزانی دار
 
تویی آن پاک و منزه 
سلامتی و پاکی از سوی توست
به ما نعمت سلامتی را ارزانی دار
و برای ما با آن عمری با آغاز و پایان نیک بنویس
و برای ما با آن عمری با آغاز و پایان نیک بنویس
 
تو عزیزی، تو بسیار توانایی
تویی نگهدار و صاحب فضل و پاک و بی عیب
تویی بسیار با محبت، تویی بسیار آمرزنده
تویی بسیار با محبت، تویی بسیار آمرزنده
 
زندگی بزرگوارنه به ما عطا کن
و راه های سلامتی و نجات را نصیب ما بگردان
 
انت السلام منك السلام
انعم علينا بالسلام
 
انت السلام منك السلام
انعم علينا بالسلام
 
انت السلام منك السلام
انعم علينا بالسلام
 
انت الكريم انت العظيم
يا ذا العلى يا ذا المقام
 
انت الكريم انت العظيم
يا ذا العلى يا ذا المقام
 
اشرق لنا شمس السلام
و طمئن القلب المرام
 
و ارفق بنا و ارحم بنا
و ارفق بنا و ارحم بنا
و امنن علينا بالوئام
و اكتب لنا سبل السلام
 
انت السلام منك السلام
انعم علينا بالسلام
 
انت السلام منك السلام
انعم علينا بالسلام
 
و اكتب لنا عمرا به 
حسن البداية و الختام
و اكتب لنا عمرا به 
حسن البداية و الختام
 
انت العزيز انت القدير
 الحافظ الفضل السلام
انت الودود انت الغفور
انت الودود انت الغفور
 
 فاقسم لنا عيش الكرام
و اكتب لنا سبل السلام
                                               

 

انت السلام منك السلام انعم علينا بالسلام انت الكريم انت العظيم يا ذا العلى يا ذا المقام

انت السلام منك السلام انعم علينا بالسلام انت الكريم انت العظيم يا ذا العلى يا ذا المقام

احدث الملفات