سرود: رتل معي ..[با ترجمه]

مشاری بن راشد العفاسی   
۰۷ فروردین ۱۳۹۲ 03:02
630
با من تلاوت کن
آیاتش را با من تلاوت کن
آیاتش را با من تلاوت کن
و به صفحه هایش بپیوند
و بیا روشنایی را از آن خود کنیم
و در سایه ی خوشش زندگی کنیم
 
همانگونه تلاوتش کن که پیامبرمان تلاوت میکرد
و استوارش کن ، یقینت را بهتر کن
همانطور که صفات کلامش را خوب تلاوت کردی
 
همانگونه تلاوتش کن که پیامبرمان تلاوت میکرد
و استوارش کن ، یقینت را بهتر کن
همانطور که صفات کلامش را خوب تلاوت کردی
 
آیاتش را با من تلاوت کن
و به صفحه هایش بپیوند
و بیا روشنایی را از آن خود کنیم
و در سایه ی خوشش زندگی کنیم
 
خداوند عظیم القدر
که بلند مرتبگی تنها برای اوست
با من بخوان چیزهایی که فرموده
کلماتش را با من مقدس بدار
 
خداوند عظیم القدر
که بلند مرتبگی تنها برای اوست
با من بخوان چیزهایی که فرموده
کلماتش را با من مقدس بدار
 
آیاتش را با من تلاوت کن
و به صفحه هایش بپیوند
و بیا روشنایی را از آن خود کنیم
و در سایه ی خوشش زندگی کنیم
و گناهانمان را ببخش
 
و کنابت را برای ما ذخیرهای قرار ده
و هاله هایش را روشنایی مان قرار ده
 
ای خدا قوابمان را بزرگ بگردان
وگناهانمان را ببخش
 
و کنابت را برای ما ذخیرهای قرار ده
و هاله هایش را روشنایی مان قرار ده
 
آیاتش را با من تلاوت کن
و به صفحه هایش بپیوند
و بیا روشنایی را از آن خود کنیم
و در سایه ی خوشش زندگی کنیم
با من تلاوت کن
 
رتل معى
رتل معى آياته
رتل معى آياته وأظمأ إلى صفحاته
وتعالى نرتشف الضياء ونعيش فى نفحاته
 
 
خذه مشافهة كما نطق النبى واحكم
جوّد يقينك كلما جوّدته بصفاته
خذه مشافهة كما نطق النبى واحكم
جوّد يقينك كلما جوّدته بصفاته
 
 
رتل معى آياته وأظمأ إلى صفحاته
وتعالى نرتشف الضياء ونعيش فى نفحاته
 
الله جل جلاله قد أفرد العُليا له
رتّل معى ما قاله قدّس معى كلماته
 
 
الله جل جلاله قد أفرد العُليا له
رتّل معى ما قاله قدّس معى كلماته
 
 
رتل معى آياته وأظمأ إلى صفحاته
وتعالى نرتشف الضياء و نعيش فى نفحاته
 
 
عظّم بذكرك أجرنا يارب وأغفر وزرنا
وأجعل كتابك ذخرنا وضيائنا هالاته
 
عظّم بذكرك أجرنا يارب وأغفر وزرنا
وأجعل كتابك ذخرنا وضيائنا هالاته
 
 
رتل معى آياته وأظمأ إلى صفحاته
وتعالى نرتشف الضياء ونعيش فى نفحاته
 
 
رتل معى
رتل معى آياته
 

 

رتل معى رتل معى آياته رتل معى آياته وأظمأ إلى صفحاته وتعالى نرتشف الضياء ونعيش فى نفحاته

رتل معى رتل معى آياته رتل معى آياته وأظمأ إلى صفحاته وتعالى نرتشف الضياء ونعيش فى نفحاته

احدث الملفات