مدح امیر مومنین عمر رضی الله عنه

عبدالرحمن فاتح   
۳۰ خرداد ۱۳۹۲ 06:08
3475

عمر از زبان قرآن دل و جان فدایت نامت توی آیت عدلالت که ستوده خاص و عامت

عمر از زبان قرآن دل و جان فدایت نامت
توی آیت عدلالت که ستوده خاص و عامت

تو امیر مومنانی تو چو ماه آسمانی 
تو فروغ جاودانی زصفای صبح قیامت

عمر از زبان قرآن دل و جان فدایت نامت توی آیت عدلالت که ستوده خاص و عامت

احدث الملفات